Användarvillkor

ÖVERBLICK 
Denna webbplats drivs av Roll4U. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Roll4U. Roll4U erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, betingad av ditt godkännande av alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/ eller köpa något från oss engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive användare utan begränsning som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/ eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du besöker eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i det aktuella lagret ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publiceringen av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värd på Shopify Inc. De förser oss med den e-handelsplattform online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK 
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller bosättningsprovins, eller att du är myndig i din stat eller bosättningsprovins och du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller, vid användning av Tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.
Ett brott eller brott mot något av villkoren kommer att leda till att dina Tjänster omedelbart upphör.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR 
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och b) Ändringar för att anpassa sig till tekniska krav för anslutande nät eller anslutande enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION 
Vi ansvarar inte om informationen som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Allt beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA 
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.
Vi ansvarar inte gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av Tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt) 
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas ut enligt vår returpolicy.
Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa upp färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av vilken färg som helst kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhållit uppfyller dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - KORREKT FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION 
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan efter eget gottfinnande begränsa eller annullera kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs vid beställningens tidpunkt. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår bedömning verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer information, läs vår returpolicy.

AVSNITT 7 – VERKTYG SOM TILLVAL 
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.
Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt på egen risk och gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive utgivning av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR FRÅN TREDJE PART 
Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något material eller webbplatser från tredje part, eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Granska noggrant tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, påståenden, problem eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLAGOR 
Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlämningar (till exempel tävlingsbidrag) eller utan begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, via post eller på annat sätt (kollektivt "kommentarer") samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss på något medium. Vi är och kommer inte att vara skyldiga (1) att upprätthålla några kommentarer i förtroende; 2. att betala ersättning för eventuella synpunkter, eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi fastställer efter eget gottfinnande, är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att bryta mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer som publicerats av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER 
Din inlämning av personuppgifter via butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH FÖRSUMMELSER 
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller försummelser, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig vid något tillfälle utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din beställning).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör användas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING 
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; f) att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter, (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar tjänstens funktionalitet eller funktion eller på någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; h) att samla in eller spåra andras personuppgifter, i) spam, phish, pharm, undertext, spindel, crawlning eller skrapning; j) för alla obscena eller omoraliska ändamål, eller (k) att störa eller kringgå tjänstens säkerhetsfunktioner eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - ANSVARSFRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING 
Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i dess" och "som tillgänglig" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska roll4u, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det är baserat på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av din användning av någon av tjänsten eller produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller försummelser i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

AVSNITT 14 - GOTTGÖRELSE 
Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla roll4u och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa, ofarliga från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de införlivar genom hänvisning, eller din kränkning av någon lag eller en tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - AVGÅNGSVEDERLAG 
Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskuren från dessa användarvillkor, ska ett sådant beslut inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING 
Parternas skyldigheter och skyldigheter som uppkommit före uppsägningsdagen skall för alla ändamål överleva uppsägningen av detta avtal.
Dessa användarvillkor gäller såvida och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du i vår enda dom misslyckas, eller vi misstänker att du har underlåtit, att följa någon period eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdagen; och/eller kan därför neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET 
Underlåtenheten för oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller tillhandahållande av dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av Tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, några tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som upprättar parten.

18 § - GÄLLANDE RÄTT 
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med sveriges lagar.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN 
Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten efter publiceringen av eventuella ändringar i dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTUPPGIFTER 
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss påinterbiz@hotmail.se.