Αποστολή & Παράδοση

Προσφέρου ε δωρεάν αποστολή για πελάτες σε ΗΠΑ και ΕΕ.

Παρακαλού ε ση ειώστε τα σακίδια ας ε γρήγορη παράδοση προς ΗΠΑ.
Αυτό ση αίνει γρήγορη παράδοση έσα σε 4-9 η έρες έσω UPS.

Η διεθνής παράδοση διαρκεί κανονικά περίπου 25 η έρες.

Ο χρόνος παραγγελίας ε αρτάται από τα ακόλουθα:

  • Χρόνος επε εργασίας: Επαλήθευση παραγγελίας, προσαρ ογή, έλεγχος ποιότητας και συσκευασία. Όλες οι εντολές αποστέλλονται στουςΠρο ηθευτέςΓια αποστολή εντός 24 ωρών από την υποβολή της παραγγελίας. Οι προ ηθευτές επε εργά ονται τις παραγγελίες, η οποία διαρκεί 2-3 η έρες επιπλέον.
  • Χρόνος αποστολής: Αυτό αναφέρεται στον χρόνο που χρειά εται για να αποστέλλονται τα στοιχεία στον προορισ ό. Μετά την επε εργασία των αντικει ένων χρειά ονται συνήθως ετα ύ 14 και 21 η έρες για να φτάσουν στον προορισ ό τους.